INREDNING

HILLENBERG

Ambitionen med Hillenberg har varit att tillföra en ny årsring till Stureplan i Stockholm genom att skapa en målpunkt på Humlegårdsgatan – den tidigare bakgatan som börjat komma till liv. Perspektivet har varit långsiktigt med målbilden att över tid etablera Hillenberg som en institution i krogstockholm – "ett ställe som alltid funnits och alltid kommer finnas kvar". Hedervärda ambitioner som, givetvis, ställer höga krav på kvalitet i genomförande och i materialval. Det väcker också frågan vad som är estetiskt hållbart över tid. Går det att skapa arkitektur som är lika relevant idag som om 30 eller 50 år?

Vi närmade oss kärnan i frågeställningen genom att rita oss igenom allt, från smörkniv till stol och ventilationsgaller, med syftet att skapa en för Hillenberg egen estetik. En formvärld som lever sitt eget liv oberoende av omvärldens fluktuerande trender och stilideal. Möbler och inredning är framtagna i nära samarbete med hantverkare och krögare, vilket gör det möjligt för ett flertal personligheter och egenheter att lysa igenom i det som ritas och byggs. En möbel är lika mycket en arkitektonisk ide som en produkt av hantverkarens kunskap och maskinpark.

Konst har integrerats i arkitekturen i samarbete med Emanuel Röhss som formgivit mattor och skapat platsspecifika skulpturer och målningar. Matsalsstolen är ett kollage av material och detaljer från den skandinaviska modernismen; blästrat aluminium, kuvertflätat pappsnöre, nitat tärnsjöläder och massiv svarvad bok.
”Vi har inspirerats av det modernistiska projektets sökande efter ärlighet, enkelhet och funktionalitet. Tidlösa värden som går att tolka i oändliga variationer.”

I golvet vid de två barerna har marmor från Brännlyckan gjutits in i det slipade betonggolvet.