Hillenberg

Ambitionen med Hillenberg var att tillföra en ny årsring till Stureplan i Stockholm genom att skapa en målpunkt på Humlegårdsgatan, den tidigare bakgatan som börjat komma till liv. Perspektivet var långsiktigt och målbilden var att över tid etablera Hillenberg som en institution i krogstockholm – "ett ställe som alltid funnits och alltid kommer finnas kvar". Hedervärda ambitioner som (givetvis) ställer krav på kvalitet i genomförande och materialval, men framförallt frågan vad som är estetiskt hållbart över tid. Går det att skapa arkitektur som är lika relevant idag som om 30 eller 50 år? En sorgligt nog ovanlig frågeställning som kanske är ett symptom på inredningsarkitektens devalverade roll, där arkitektur ersatts av produktplacering och styling av rum.

Vi närmade oss kärnan i frågeställningen genom att rita oss igenom allt från smörkniv till stol och ventilationsgaller - med syftet att skapa en för Hillenberg egen estetik. En formvärld som lever sitt eget liv oavsett omvärldens fluktuerande trender och stilideal. Möbler och inredning är framtagna i nära samarbete med hantverkare och krögare, vilket gör det möjligt för ett flertal personligheter och egenheter att lysa igenom i det som ritas och byggs. En möbel är lika mycket en arkitektonisk ide som en produkt av hantverkarens kunskap och maskinpark.

Konst har integrerats i arkitekturen i samarbete med Emanuel Röhss som formgivit matta och skapat platsspecifika skulpturer och målningar. Vilka ger värme och karaktär till den förhoppningsvis för evigt otidsenliga arkitekturen.