Kommersiella Fastigheter

BORÅS ART BIENNAL

Samma år som staden Borås firar 400-årsjubileum intar även Borås Art Biennal stadens gator, torg och vattendrag. Som ett svar på biennalens tema, ”Deep listening for longing”, har vi bidragit med en paviljong som utformats som en flätad trämegafon – ankrad i Viskan och vänd mot himlen. Den ikoniska formen är en välkänd symbol för ljud och kommunikation och vi uppmanar nu alla att göra det som har varit mest förbjudet under pandemin: att åka till Borås och sjunga i kör i en stor trämegafon i Viskan.