I den femte Hötorgs­skrapan vid Sergels torg i Stockholm har vi designat Pophouse Enter­tain­ment nya huvud­kontor i sam­arbete med stylisten Linnea Salmén och Cristian Lind på Temporärt. Pophouse, där Björn Ulvaeus är med­grundare och ägare, köper globala musik-kataloger och utvecklar nya idéer till nöjes­industrin som ABBA Voyage i London. Vi har skapat en plats där känslan av kreativitet, inspira­tion och innova­tion flödar genom lokalen och bygger på Pophouse ledord The Way We Play.

”Okidoki har tillsammans med stylisten Linnea Salmén och Christian Lind lyckats skapa en unik och inspirerande mötes­plats för oss, som går i linje med allt som vi på Pophouse står för: att främja kreativitet och nya idéer” säger Johan Almquist, CXO på Pophouse.

Hötorgskrapan ritades av Backström & Reinius och färdigställdes 1962. Vi har bevarat, för­ädlat och vidare­utvecklat byggnadens tids­typiska karaktär såsom de råa betong­ytorna och fönster­partierna i teak och koppar. Special­ritade möbler och snickerier i kombina­tion med noga utvald vintage­inredning speglar byggna­dens historia. Hög­tekno­logiska inte­grerade lösningar i kombination med öppna aktivitets­baserade ytor för bolagets möten, kreativa processer och evene­mang skapar till­sammans den nya samtida arbetsplatsen.