Skanshof

FRÅN FUNKISBANK TILL NÖJESPALATS OCH PARK. Uppe på Göteborgsfamiljens byggnad i centrala Göteborg finns nu en urban park med grusade gångar kantade med natursten och trappor, små nivåskillnader och mindre rum och boulebana i en vacker grönska. Här får man både kvällssol och en fantastisk utsikt över Göteborg sommartid – helt unik i sitt slag.

Efter Göteborgsfamiljens förvärv 2018 har Okidoki arbetat med konverteringen från bank och kontorsbyggnad till ett komplett restaurangkluster med tre restauranger. I gatuplan möts man av Skanshof som är störst med sina 850 platser och bredvid ligger mysiga Bar Etzy och den mexikanska Mucho Macho. Byggnaden som från början uppfördes mitt under brinnande världskrig på 1940-talet var Wallenbergfamiljens storbank i Göteborg med eget bankvalv, kontor och direktörsbostäder.

–Den övergripande uppgiften har varit att anpassa den befintliga byggnaden till sin nya verksamhet med bibehållna kulturhistoriska värden, säger Rickard Stark.

På den tidigare bankbyggnaden finns nu en urban park med grusade gångar kantade med natursten och trappor, små nivåskillnader och mindre rum och boulebana i en vacker grönska.

Okidoki har genomgående arbetat med en byggnadsantikvarie (certifierad sakkunnig KUL 2) som även har tagit fram en antikvarisk kontrollplan. En stor del av uppdraget har inneburit att hitta kreativa lösningar för tekniska installationer men också att tillgängliggöra byggnadens alla nivåer ändå upp på berget – där Växtverket har gjort ett fantastiskt arbete med parkmiljön. I nära dialog med kommunantikvarie har en rad bygglov tagits fram, inte minst för utvändiga trapphus, murar/trappor och barer. Material för nya fasadytor och detaljer är framför allt naturlig Rheinzink som fungerar bra ihop med de grå stensorterna finns i fasaden och murarna.

–Rheinzinken är i och för sig ett avvikande material, men följer logiken att inordnas i arkitekturen utan att ta över och ”poppa”. Samtidigt är materialet lika exklusivt som de befintliga äkta materialen och det blir en bra helhet, säger Rickard Stark.

Efter att Skanshof färdigställdes 2021 drog Göteborgsfamiljen och hela projekteringsgruppen + BRA Bygg vidare till nästa projekt, Kaparen i Majorna.