Tavolo är GöteborGs nya italienska piazza i Artilleri­stallarna på Magasins­gatan. Som byggnadens namn skvallrar om så har den tidigare huserat militärens hästar och var en del av stadens försvars­anläggning centrerad kring Kungs­höjd. Restaurangen som ligger på den gamla militära stall­gården hämtar sin inspiration från den väster­ländska urkällan Italien vilket går att utläsa i menyer, interiöra tillägg och inte minst i det historiska byggnads­komplexets arkitektur från 1835.

Efter ett års renovering av den 1200 kvadratmeter stora lokalen öppnade restaurang Tavolo hösten 2020.

Efter ett års renovering av den 1200 kvadratmeter stora lokalen öppnade restaurang Tavolo hösten 2020.

Efter ett års renovering av den 1200 kvadratmeter stora lokalen öppnade restaurang Tavolo hösten 2020.

Det karaktäristiska, välvda taket har målats i en djupblå kulör som likt en natt­himmel breder ut sig över folk­havet på den italienska piazzan. Ett torg, inte olikt de som går att finna i Rom, Florens eller Venedig har formats med stor­skaliga statyer, dricks­fontäner, stenlagda gränder, markistak, linspänd belysning och fullvuxna träd. En majestätiskt trappa av marmor med välvda smides­räcken och terrakotta­färgad puts binder samman piazzan med entresol­planets toaletter och tillhörande dricks­fontän. Väggarna som omsluter restaurang­miljön har en bibehållen patina som vittnar om tidigare verksam­heter. Armaturer formade som eldfat av koppar kröns av hand­skurna skulpturer före­ställande akantus­blad och pinje­kottar och levande träd i terrakotta­krukor flankerar torgets omiss­kännliga skulptur före­ställande ett häst­huvud modell större. Allting är special­ritat och svensk­tillverkat förutom den ved­eldade pizza­ugnen från Neapel i Italien.

Tillsammans med Götaplats­gruppen har vi tidigare skapat ett flertal levande destinationer, med mat­upplevelsen i centrum, som har blivit motorer för utvecklingen av närområdet. Götaplats­gruppen satsar mycket kapital och energi vid etablering för att skapa känslan av att restaurangen alltid har funnits och alltid kommer finnas kvar. Ambitionen är att nå en kvalitets­nivå på allt från inredning, mat, ljudbild och service som gör att upplevelsen dröjer sig kvar och att man vill komma tillbaka  om och om igen.

Sedan byggnaden uppfördes 1835 som regementets stall och ridhus har bland annat verkstäder och garage huserat i Artilleristallarna. Idag utgör de gula tegelbyggnaderna en naturlig port till de restaurangtäta kvarteren kring Magasinsgatan.

Sedan byggnaden uppfördes 1835 som regementets stall och ridhus har bland annat verkstäder och garage huserat i Artilleristallarna. Idag utgör de gula tegelbyggnaderna en naturlig port till de restaurangtäta kvarteren kring Magasinsgatan.

Sedan byggnaden uppfördes 1835 som regementets stall och ridhus har bland annat verkstäder och garage huserat i Artilleristallarna. Idag utgör de gula tegelbyggnaderna en naturlig port till de restaurangtäta kvarteren kring Magasinsgatan.