TOSO sällar sig till restaurangtraditionen Party Dining. Med rötter i New York handlar den om en upplevelse där mat, musik och arkitektur samverkar till att skapa en festlig men avslappnad stämning. Scenerierna tar inte sällan avstamp i en specifik matkultur och dess vidhängande estetik. Kulturen renodlas, förstärks och tolkas både smak- och stilmässigt till en mer fantasifull och fokuserad variant av förlagan.

Greppet är aldrig en ansats att rekonstruera något genuint – utan snarare ett sätt att accentuera attribut, stilelement och schabloner för att frammana en tydlig fantasi för gästen att träda in i. På TOSO är inriktningen panasiatisk och beskrivs av krögaren som en tidlös flört med det asiatiska köket och dess kultur. En helt igenom egen tolkning av det vi gillar och uppskattar från de olika köken.

Restaurang TOSO är belägen i en uppglasad del av Göteborgs konstmuseum. Något som konventionellt vore en tillgång, men som i vårt fall blev en nackdel. För att gästen verkligen ska kunna träda in i en sinnlig och omslutande upplevelse sattes de stora glasen igen. Blinderingen skedde med solskyddsfoliering och invändiga metallraster. Hela lokalen gavs en brunsvart grundkulör för att likt en Black Box ge företräde åt det som äger rum på scenen. Musiken är hög och intensiv och rätterna är små och serveras i omgångar, vilket sammantaget bidrar till en okonstlad och stökig feststämning.

Restaurang Tosos kärlek till det asiatiska köket går som en röd tråd från menyn till Okidokis koncept för inredningen.

Restaurang Tosos kärlek till det asiatiska köket går som en röd tråd från menyn till Okidokis koncept för inredningen.

Restaurang Tosos kärlek till det asiatiska köket går som en röd tråd från menyn till Okidokis koncept för inredningen.

Restaurang Tosos kärlek till det asiatiska köket går som en röd tråd från menyn till Okidokis koncept för inredningen.

Restaurang Tosos kärlek till det asiatiska köket går som en röd tråd från menyn till Okidokis koncept för inredningen.

Restaurang Tosos kärlek till det asiatiska köket går som en röd tråd från menyn till Okidokis koncept för inredningen.

Restaurang Tosos kärlek till det asiatiska köket går som en röd tråd från menyn till Okidokis koncept för inredningen.

Rummets arkitektoniska element är kraftfulla och tar plats. Matsalsborden är av blästrad ek, en process där ytveden avlägsnas och lämnar en djup ådring. Ett valv av flätad stålplåt spänner över hela matsalen och delar rummet i mindre enheter. Fågelburar i kolossalformat bildar sittbås och över baren hänger 100 stålrör med infälld punktbelysning. På toaletten finns en gemensam handfatsdel där vatten droppar ner i skålar från taket. Terrakottafigurer i mänsklig skala är utplacerade bland borden. Restaurang TOSO är folklig, vulgär och upplevelserik – något vi gärna hade sett mer av i fler sammanhang.