Tyska Bron

Stora Hamnkanalen har historiskt sett varit en miljö full av båtar och liv och rörelse. Idag är den en vattenspegel som då och då genomskärs av Paddanbåten. Den kommande restaurangbryggan vid Tyska bron möjliggör att det åter blir liv och rörelse i Stora hamnkanalens vattenrum – stadens kanske vackraste offentliga plats!

Gestaltningskonceptet för restaurangbryggan handlar om att bygga vidare på den hantverksbaserade bruksestetiken och de organiska former som tidigare definierade vattenrummet. Träräcket som går runt bryggan är formgivet med inspiration från ett klassiskt båtspant och efter den traditionella tekniken att basa trä dvs. att böja under värme och tryck.