Tyska Bron Havsbar

Tyska Bron Havsbar är en flytande mötesplats mitt i Stora Hamnkanalen i centrala Göteborg. Endast fem minuters simtur från Brunnsparken.

Stora Hamnkanalen i Göteborg har historiskt sett varit en miljö full av båtar och liv och rörelse. När båtlivet så småningom flyttade ut blev kanalen mellan Norra och Södra Hamngatan en vattenspegel som då och då genomskärs av Paddanbåten. Den nya restaurangbryggan, som kompletterar Avenyfamiljens befintliga restaurang på Tyska bron, invigdes våren 2020 och blev direkt en populär destination där gästerna bokstavligt talat sitter på vattnet. Bryggan har möjliggjort att det åter är liv och rörelse i Stora hamnkanalens vattenrum – stadens kanske vackraste offentliga plats!

Gestaltningskonceptet för restaurangbryggan bygger vidare på den hantverksbaserade bruksestetiken och de organiska former som tidigare definierade vattenrummet. Träräcket som går runt bryggan är formgivet med inspiration från ett klassiskt båtspant och efter den traditionella tekniken att basa trä dvs. att böja under värme och tryck.
”Med väl bearbetade detaljer, material med kontextuell anknytning och en genomtänkt färgskala tillför bryggan något av den värme, brokighet och folkliv som hamnaktiviteterna en gång stod för.”

För att fira Göteborgs 400-årsjubileum rustades Tyska bron upp vilket innebar att Avenyfamiljens restaurang som låg där fick stänga tillfälligt. Nu är den tillbaka i ny sommarskrud som Tyska Bron Havsbar.