Notuddsparken vinner Arkitekturpris i Västmanland

Notuddsparken på Öster Mälarstrand i Västerås vinner 2023 års Arkitekturpris i Västmanland. Det vinnande projektet - som består av två bostadshus - adresserar dels frågan om att bygga för minskad klimatpåverkan, dels frågan om arkitektonisk estetik, enligt juryn från Sveriges Arkitekter Västmanland.

I motiveringen lyfter juryn fram hur Notudds­parken adresserar två sam­tida fråge­ställ­ningar som arkitektur­fältet har att besvara. Dels frågan om att bygga för minskad klimat­påverkan och dels frågan om arkitek­tonisk estetik. Vad man missar att lyfta är den unika sociala innova­tionen som är reali­serad i projektet, se SVT:s klipp om hur 5%-modellen hjälper hem­lösa till en bostad och ett värdigare liv i Västerås:

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vastmanland/stadsmissionen-tak-over-huvudet-ar-grunden

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vastmanland/har-forbereder-stadsmissionen-sina-lagenheter-pa-oster-malarstrand

Grattis till Bright Living AB, 02landskap, Peab och Västerås stads­mission som arbetat tillsammans med oss i projektet och som vi delar priset med!

Läs mer om projektet på: okidokiarkitekter.se/notuddsparken och i nyheten från SR: https://sverigesradio.se/artikel/hus-pa-oster-malarstrand-vinner-arkitekturpriset-2023