Bostad

NOTUDDS-
­­PARKEN

Vid Notudds­parken i Västerås, med mils­vid utsikt över Mälaren, har vi ritat ett genuint håll­­bart boende i två vackra Svanen­märkta och FEBY Guld-certifi­erade passiv­hus. Projektet vann utmärkel­sen Guld­hemmet i kate­gorin Årets bostads­projekt 2020 och Arkitekturpris i Västmanland 2023.

De två byggnad­erna, som byggs helt med modern trä­byggnads­teknik, är organi­serade som resurs­effektiva kärn­volymer som sedan omsluts helt av en dekora­tiv limträ­struktur. Den utan­påliggande konstruk­tionen skapar en loggia längs i stort sett hela bostadens längd. Trä är det genom­gående temat i arkitek­turen och fasaderna kläs i grön­laserad värme­behandlad trä­panel. Dekora­tiva inslag, där trä­panelens lock illustrerar skugg­spel i fasaden, är ett enkelt och vackert grepp som tillför ett lager av lekfull­het i arkitek­turen. Övriga material är hantverks­mässigt falsade plåt­tak med stora ytor för sol­celler, gråa smides­detaljer och snickerier i trä.

”5 procent-modellen bygger på att låta även brf-marknaden ta socialt ansvar för bostadssituationen i samhället.” Rickard Stark, Kreativ ledare

Okidoki delar beställaren Bright Livings syn på håll­barhet och i det här projektet är dessa tankar helt centrala. Trä­byggnads­teknik i kombina­tion med passiv­hus ger en extremt låg energi­förbruk­ning och ett litet klimat­avtryck över tid. Låg­emitterande och håll­bara material­val säker­ställs med Svanen-märkningen och den gröna gården är utformad för att främja gemen­skap och odling för de boende.

Hållbarhets­tanken är även fram­trädande på samhälls­nivå. Till­sammans med Bright Living har vi utvecklat en modell för brf-marknaden att kunna bidra till minskad segrega­tion. Modellen som först utveck­lades till en tävling i Göte­borg går ut på att upp­låta en andel av bostäd­erna till en icke vinst­drivande organisa­tion som arbetar med att hjälpa utsatta och resurs­svaga individer. Konkret innebär det att en andel av bostäd­erna säljs till rabatterat pris till en organisa­tion – i Västerås samar­betar vi med Stads­missionen – som sedan står för rekryteringen och hyr ut bostäd­erna några år i taget.

Läs mer om vår så kallade 5 procent-modell i Arkitekten.

Vinnare av Guldhemmet 2020 i kategorin Årets bostadsprojekt och Arkitekturpris i Västmanland 2023!