Järneken

Nybyggnation av flerbostadshus i centrala Halmstad för HSAB som färdigställdes 2016. 51 st yteffektiva hyreslägenheter i ett modernt tegelhus fördelat på två trapphus.

Bottenvåningen med gatuvända entréer till trapphusen ger liv och genererar rörelse längs gatan. Även markbostäderna i botten ger en närvaro och trygghet till gaturummet samtidigt som de erbjuder en eftertraktad typ av boende centralt. Behovet av yteffektiva mindre lägenheter, som tilltalar en yngre målgrupp, var stort i området och tillskottet bidrar till en mer dynamisk sammansättning av boende i området.

Gedigna material som tegel, ekdörrar och svart smide ger huset en raffinerad men enkel karaktär och kvaliteter som håller över tid. Bottenvåningen med gatuvända entréer till trapphusen ger liv och genererar rörelse längs gatan. Även markbostäderna i botten ger en närvaro och trygghet till gaturummet samtidigt som de erbjuder en eftertraktad typ av boende centralt. Den vikta söderfasaden gav möjlighet till en hög exploatering och många tvåsidiga smålägenheter trots den lilla fastigheten. Utformat som en femspännare - byggnaden har punkthusets fördelar fast formatet är kvartersstruktur.