Järneken

Nybyggnation av flerbostadshus i centrala Halmstad som färdigställdes 2016. 51 st yteffektiva hyreslägenheter i ett modernt tegelhus fördelat på två trapphus. För att åstadkomma hög exploatering av en relativt liten fastighet utvecklades en plan med veckad söderfasad. Som en norsk fjord tillskapade vi så mycket söderfasadyta som möjligt, vilket gav många tvåsidiga smålägenheter. Bottenvåningen med gatuvända entréer till trapphusen ger liv och genererar rörelse längs gatan. Även markbostäderna i botten ger en närvaro och trygghet till gaturummet samtidigt som de erbjuder en eftertraktad typ av boende centralt. Gedigna material som tegel, ekdörrar och svart smide ger huset en raffinerad men enkel karaktär och kvaliteter som håller över tid.