Änglagårds­skolan

Änglagårdsskolan med inriktning på fotboll driver sin skolverksamhet i Prioritet Serneke Arena – Sveriges största multiaktivitetsanläggning. Här har man tillgång till inomhusfotbollsplan, handbollsplaner och skidspår. Den kreativa skolmiljön och olika former av samverkan mellan föreningar, näringsliv, kultur och idrott ger goda förutsättningar för lärande och interaktion. Blandningen av verksamheter gör också att anläggningen befolkas över de flesta av dygnets timmar.

”Änglagårdskonceptet innebär att vi som skola och förening ger våra barn och ungdomar optimala förutsättningar att lyckas båda med sin skola och idrott.” Lars Åke Lagrell – F.d ordförande Svenska Fotbollsförbundet