Änglagårds­skolan

Änglagårdsskolan med inriktning på fotboll driver sin skolverksamhet i Prioritet Serneke Arena. Här har man tillgång till inomhusfotbollsplan, handbollsplaner och skidspår. Blandningen av verksamheter gör att anläggningen befolkas över de flesta av dygnets timmar.

”Änglagårdskonceptet innebär att vi som skola och förening ger våra barn och ungdomar optimala förutsättningar att lyckas båda med sin skola och idrott.” Lars Åke Lagrell – F.d ordförande Svenska Fotbollsförbundet