I Rydingsberg har vi haft ett fullserviceuppdrag från strategisk planering till platsvarumärke och visuell identitet. Allt började med en ansökan om planbesked för en ny sammanhållen ministadsdel 2014. Planprocessen pågick mellan 2016-2020 och sedan detaljplanen antogs har vi arbetat vidare med utvecklingen av bostäder och ett nytt äldreboende kring det f.d. äldreboendet Äsperödshemmet. Den ursprungliga äppelträdgården har bevarats och skyddats i den nya detaljplanen och ger stora kvaliteter till det nya området. Parallellt med arkitektuppdraget har vi också tagit fram koncept för strategisk kommunikation och synlighet för området som helhet.

Okidoki har tagit fram koncept och visuell identitet för området Rydingsberg. Syftet är att skapa attraktivitet för platsen och att locka fastighetsutvecklare och i förlängningen även framtida hyresgäster och bostadsköpare. Vår ingång för uppdraget var i första hand att skapa en härlig känsla genom att identifiera och lyfta fram de kvaliteter som redan finns på platsen. Här tar vi med oss äppelträden, den skyddade gröna oasen som området är och möjligheterna till en aktiv livsstil (oavsett var i livet man befinner sig). Med en blandning av hyresrätter, bostadsrätter, äldreboende och förskola skapas goda förutsättningar för bykänsla i området. Nya och gamla gemensamma mötesplatser i form av orangeri, fontän och äppellund förstärker detta. Detta ger oss ett område med en naturnära, familjär och aktiv profil. Det grafiska konceptet är modernt och samtida med stark karaktär och attityd. Igenkänningsfaktorn är hög och förstärker kopplingen till områdets grönska och med naturnära färger. Äppelkvisten känns självklar som ett grafisk element och får symbolisera växtkraft.