Myråsskolan

Om-, till- och nybyggnation av F-6 skola i Brämhult. Den första etappen av projektet omfattar bland annat en ny idrottshall som stod klar 2022. Fasaden består av sandwichelement med ytskikt av plåt som försetts med ett dekorativt raster av trä.

Myråsskolan i Brämhult, strax utanför Borås, byggdes ursprung­ligen på 50-talet. Skolan renoveras nu, och byggs också om och ut, för att möta ett utökat elev­antal och för att an­passas efter dagens krav på under­visning. Skolan utökas från tre till fyra parall­eller, med en kapa­citet för 780 elever.

Den första etappen av projektet omfattar en nybygg­nation av skola, stor­kök och idrotts­hall som stod klar 2022. Etapp två som omfattar om- och tillbygg­nation av befint­liga lokaler inklusive administra­tion, elevhälsa och ämnes­salar skall färdig­ställas till termins­start hösten 2023.

Projektet har genom­förts som en samverkans­entreprenad med RO-gruppen och Lokal­försörjnings­förvaltningen i Borås och vi har följt projektet från för­studie till färdig bygghandling.