Kristinegränd

Vård- och omsorgsboendet Kristinegränd uppförs i stadsdelen med samma namn i södra Borås. Boendet är placerat intill en planerad förskola (förstudie av OKIDOKI) och målsättningen har varit att möjliggöra kontakt mellan barnen och de äldre. Det har resulterat i medvetna val av orientering av utemiljö, gemensamhetsytor och gångstråk. Vi har i vårt kreativa arbete lagt stort fokus på att ge de boende kontakt med utemiljön och avdelningarna formar därför ett "L" med hjärtdelen i centrum.

Byggnaden ramar in en utegård som får fin kontakt med omgivande natur samt ett bra solläge. Generösa balkonger underlättar utevistelse för de boende. Samlingsrummet på plan 3 blir en mötesplats för alla i byggnaden och med sin placering i nordväst får det en fin kvällssol och utblick mot leken på förskolegården under dagtid. Den är även kopplad till en vinterträdgård med terrass som tillåter ”utevistelse” året runt. Vi vill skapa omsorgsbyggnader som är värdiga och vackra för att på så sätt ge en känsla om trygghet, ro och stolthet på de boende. De ska trivas och människor som upplever byggnaden från utsidan ska få en varm och generös känsla. Byggnadens fasader består av gult och grått tegel. Den kreativa tegeldetaljeringen har hämtat inspiration från de 40-50-talshus i tegel som finns i Borås stadskärna, samt från det textila industriarvet som präglar staden.