Björkris

Vid Hede pendelstation i norra Kungsbacka vidareutvecklar vi den naturnära stadsdelen Björkris med 800 bostäder, skola, äldreboende och motionsanläggning. Ambitionen med Björkris är att skapa en tät och varierad stadsmiljö som på ett naturligt sätt knyter an till omgivningen.

Vid Hede pendelstation i norra Kungsbacka vidareutvecklar vi den naturnära stadsdelen Björkris med 800 bostäder, skola, äldreboende och motionsanläggning. Ambitionen med Björkris är att skapa en tät och varierad stadsmiljö som på ett naturligt sätt knyter an till omgivningen.