STUDIO

URBAN DESIGN

URBAN DESIGN är Okidokis studio för stads­byggnad där vi ritar urbana och gröna stad­smilj­öer. Våra uppdrag spänner mellan tidiga skeden, i rollen som beställa­rens strate­giska och gestalt­ande partner, till fram­drift och styrning av processen i plan-, program och genom­förande­skeden. Ofta berör våra projekt varumärkes- och plats­utveck­ling där vi facili­terar work­shop­serier och iterativa design­processer. Vi ser stads­plane­konsten som ett fin­kalib­rigt hant­verk med mänsk­liga och robusta värden som vår främsta utgångs­punkt. Albert Lilien­berg, Jane Jacobs, Jan Gehl är några av våra hus­gudar och det är livet på marken som är det mest intressanta. Tveka inte att höra av dig till våra grymma urbanister!

KONTAKTPERSON GBG

Liisa Gunnarsson K., Studiochef
0708-670 195
liisa.gunnarsson@okidokiarkitekter.se

KONTAKTPERSON STHLM

Pernilla Liva, Kontorschef Sthlm
070-947 68 55
pernilla@okidokiarkitekter.se