Urban Design

SÖDRA
ÄNGGÅRDEN

Södra Änggården ingår i detaljplanen för Olof Asklunds gata och är en del av Göteborgs stads satsning BoStad 2021. Planen innebär en total omvandling av ett naturnära industriområde till en kvartersstad med utbyggd kollektivtrafik och goda förbindelser med centrala Göteborg. Södra Änggården ska bli en tät och blandad stadsmiljö med naturen runt hörnet – ett drömläge för moderna storstadsbor som inte vill välja mellan stadsliv och friluftsliv.

Vägen till framgång är att använda kvartersstaden som ett tydligt ramverk, men lämna stort utrymme för variation inom varje kvarter. Genom att bygga vidare på befintlig struktur och successivt byta ut dagens byggnader mot nya kvarter, tillåts stadsdelen växa fram tillsammans med det som redan finns.

Änggårdsbergen öppnas mot stadsdelen tack vare nya entréer till naturreservatet. Den gröna kil som sträcker sig igenom stadsdelen låter Änggårdsbergens natur rinna ner i området. Omsorg om hur bebyggelse, gator och parker utformas och samspelar med varandra är grunden i att skapa ett skönare stadsliv.