Urban Design

GRAFISKA KV

Vi har tagit fram ett koncept och ansökan om planbesked för en viktig plats i Göteborg som idag präglas av handel. Målsättningen är att förändra området till att bli en upplevelserik och kreativ stadsmiljö med mycket intryck där kultur och ett rikt handelsutbud blir en dragare för att skapa en attraktiv destination. Kvarteren byggs av en rikedom i skala, textur och karaktär där högresta profilbyggnader samsas med småskaliga gatumiljöer. Tillkommande bebyggelse kompletterar befintliga äldre byggnader som bevaras och blir en självklar del av kvarterets identitet.

Strukturen utvecklar och binder samman angränsande kvarter samtidigt som den förhåller sig till, och skyddar från, risk och buller. Utvecklingen av området bygger på framåtblickande mobilitetslösningar, gröna och blåa rum och en robust förankring i det lokala sammanhanget genom att konvertera befintliga byggnader med ett nytt innehåll. Både arbetsplatser och bostäder blandas så klart och området blir en självklar del i stadsväven.

Vill du veta mer, hör av dig till Liisa Gunnarsson Kriegelsteiner, studiochef Urban Design, liisa.gunnarsson@okidokiarkitekter.se, 070–8670195.