Mariesjö

Science Park Skövde är en av landets hetaste platser för spelutveckling och växer nu snabbt. Vi har hjälpt Skövde kommun med ett planprogram för stadsdelen Mariesjö som binder samman centrum med Science Park och Högskolan. Planprogrammet ger möjlighet till både mer teknikpark och låter samtidigt innerstaden kliva över järnvägen till den östra sidan av spåren. Inom planområdet ryms en utveckling av Science Park på cirka 70 000 kvm BTA samt cirka 1400 nya bostäder som möter den stora efterfrågan på centralt boende.

Lästips om Skövdes spelscen:
DN.se

Mariesjö är en stadsdel där det kontinuerligt pågår en omvandling från småindustri, hantverk och verksamheter till bland annat kontor, försäljning och service. Målet är att skapa en levande, tät stadsmiljö med en egen identitet, nya mötesplatser, friare arkitektur och högre hus.

Mariesjö är en stadsdel där det kontinuerligt pågår en omvandling från småindustri, hantverk och verksamheter till bland annat kontor, försäljning och service. Målet är att skapa en levande, tät stadsmiljö med en egen identitet, nya mötesplatser, friare arkitektur och högre hus.

Mariesjö är en stadsdel där det kontinuerligt pågår en omvandling från småindustri, hantverk och verksamheter till bland annat kontor, försäljning och service. Målet är att skapa en levande, tät stadsmiljö med en egen identitet, nya mötesplatser, friare arkitektur och högre hus.

Mariesjö är en stadsdel där det kontinuerligt pågår en omvandling från småindustri, hantverk och verksamheter till bland annat kontor, försäljning och service. Målet är att skapa en levande, tät stadsmiljö med en egen identitet, nya mötesplatser, friare arkitektur och högre hus.

Mariesjö är en stadsdel där det kontinuerligt pågår en omvandling från småindustri, hantverk och verksamheter till bland annat kontor, försäljning och service. Målet är att skapa en levande, tät stadsmiljö med en egen identitet, nya mötesplatser, friare arkitektur och högre hus.