BOSTAD

GULLHÖNAN

Kvarteret Gullhönan i centrala Halmstad kompletterar en kulturhistoriskt värdefull stadsdel från 1950-talet med ny bostadsbebyggelse. Totalt är det 73 nya mindre hyresrätter som uppförs av Halmstad Fastighets AB. Som leverantör har vi hjälpt till som strategiskt stöd redan i det tidigaste skedet hela vägen via ny detaljplan till inflyttning.

– Bebyggelsen i närområdet är uppförd i en tid före hyresregleringen i mitten av 1950-talet då det fortfarande byggdes med handslaget tegel, koppar och svensk marmor, säger Rickard Stark.

Förskjutna volymer kopplar historiskt till den befintliga 1950-talsbebyggelsen i området där lameller traditionellt följer topografi och vinklar i gaturum. Ekdörrar och svensk marmor var ganska vanligt före 1955 och tidstypiskt var de smala volymerna med flacka sadeltak och lertegel. Arkitekturen för de nya husen syftar till att skapa en god helhetsverkan med den befintliga bebyggelsen genom att använda en gemensam materialpalett plus sättet att arbeta med detaljer och ornament.

– Områdets befintliga byggnader är inspirationskälla till husens dekorativa tegelfasad, inramning av fönster och smäckra skärmtak med plåtdetaljer, säger Johanna Bocian Östberg.

Mönstermurningen på gavlarna uppnås med en försiktig inskjutning av tegelstenar i ett klassiskt löpförband; ett kostnadseffektivt lågmält gestaltningsgrepp där fasadmaterialet i sig utgör dekoration och höjer gestaltningen. Kvarterets bebyggelse klättrar från 4 våningar i söder till att sluta på 6 våningar i ett nytt fondmotiv mot Järnvägsgatan och centrum. De nya husen byggs med grön betong och återvunnen armering. På taken installeras solceller.

Vill du veta mer hur vi arbetar med förtätning, bostadsprojektering och kulturhistoriska miljöer? Hör av dig till Johanna Bocian Östberg, studiochef bostad och partner: johanna.ostberg@okidokiarkitekter.se, 0766-11 53 73.