SKANS­TORGET

Att få länka ihop Haga och Linné, några av Göteborgs mest omtyckta stadsdelar, är en fantastisk möjlighet. Okidoki utgör tillsammans med Urbanivation och Ernst Rosen ett team som brinner för platsen och för uppgiften att göra något unikt och vackert för göteborgarna. Förslaget "Haga ♥ Linné" vann hösten 2018 markanvisningstävlingen för Skanstorget efter en öppen omröstning där göteborgarna med bred marginal röstade fram vårt förslag.

”Haga och Linné är två urgöteborgska stadsdelar och parkeringsytan mellan dem har potentialen att stärka och foga samman stadsdelarna till en bättre fungerande helhet.”

Vårt förslag utgår från att identifiera och förstå de mönster i staden som skapat Haga och Linnés särart och tillföra ett kvarter som stärker det sammanhang som Skanstorget befinner sig inom. Kvarteret har fyra tydliga sidor och vårt förslag går ut på att – med ett samtida arkitektoniskt grepp – spegla motsatt sida av kvarteret i skala, material, detaljer och kulörer.

Läs mer om projektet på HAGAHJARTALINNE.SE och på arkitekten.se