Skanstorget

Att få länka ihop Haga och Linné, några av stadens mest omtyckta stadsdelar, är en fantastisk möjlighet. Okidoki utgör tillsammans med Urbanivation och Ernst Rosen ett team som brinner för platsen och uppgiften att göra något unikt och vackert för göteborgarna.

Haga och Linné är två urgöteborska stadsdelar och parkeringsytan mellan dem har potentialen att bidra med någonting som stärker och fogar samman de två angränsande stadsdelarna till en bättre fungerande helhet.

Ambitionen med förslaget är att maximera platsens nytta och upplevelse genom att förstå både de dolda och de synliga mönster som skapat de angränsande stadsdelarna. Det har gjort att de klarat tidens tand trots sanering, konjunkturer och en i allra högsta grad förändrad omvärld.

Mönster har ett flertal betydelser. Dels kan det betyda förlaga eller mall att följa, samtidigt som det kan betyda en säregen form, en dekoration eller en upprepning. Vårt förslag utgår från att identifiera och förstå de monster i staden som skapat Haga och Linnés särart för att kunna tillföra ett kvarter som bidrar och stärker det sammanhang som Skanstorget befinner sig inom. Kvarteret har fyra tydliga sidor. Vårt förslag går ut på att, med ett samtida arkitektoniskt grepp, spegla motsatt sida av kvarteret i skala, material, detaljer och kulörer.

Läs mer om markanvisningsvinsten på arkitekten.se