Bostad /

Urban Design

SKANS­TORGET

Skanstorget är en plats mitt i hjärtat av Göteborg och här utvecklar vi efter tävlingsvinst 2018 en ny detaljplan för ca 200 bostäder, förskola, torgbildning och annat. Olivedal och Haga är några av Göteborgs mest omtyckta stadsdelar och Skanstorget ligger mitt emellan. Idag är Skanstorget en deppig parkeringsplats vid foten Skansberget med Skansen Kronan men om några år kommer här finnas ett nytt fantastiskt kvarter i anslutningen till Västlänkens kommande station Haga.

Att få länka ihop två av stadens mest omtyckta stadsdelar är en fantastisk möjlighet. Vår ambition är att maximera platsens nytta och upplevelse genom att förstå både de dolda och synliga mönster som skapat de angränsande stadsdelarna. Stadsdelar som klarat tidens tand trots sanering, konjunkturer och en i allra högsta grad förändrad omvärld.

”Haga och Linné är två urgöteborgska stadsdelar och parkeringsytan mellan dem har potentialen att stärka och foga samman stadsdelarna till en bättre fungerande helhet.”

Kvarteret har fyra tydliga sidor och vårt förslag går ut på att – med ett samtida arkitektoniskt grepp – spegla motsatt sida av kvarteret i skala, material, detaljer och kulörer.

Kvarteret har fyra tydliga sidor och vårt förslag går ut på att – med ett samtida arkitektoniskt grepp – spegla motsatt sida av kvarteret i skala, material, detaljer och kulörer.

Genom  att identifiera och förstå de mönster i staden som skapat Haga och Linnés särart, kan vi tillföra ett kvarter som bidrar och stärker det sammanhang som Skanstorget befinner sig inom. Kvarteret har fyra tydliga sidor och vårt förslag går ut på att, med ett samtida arkitektoniskt grepp, spegla motsatt sida av kvarteret i skala, material, detaljer och kulörer. Om du promenerar runt i Haga och Linné kommer du slås av all variationsrikedom, detaljering och dekorationsglädje. Detta bygger vi vidare på i det nya kvarteret.

Det nya Skanstorget blir platsens hjärta och får en tydlig inramning mellan kvarter, förskolan, Skansberget och Haga. Torget ligger placerat så det får goda solförhållanden med skydd mot vind och buller. Den gröna oasen Skansberget bildar en vacker fond åt torget och mot gatan finns caféer och restauranger med uteservering. På kommunens web kan du följa planprocessen.

På kommunens web kan du följa planprocessen: Goteborg.se
Läs mer om projektet på HAGAHJARTALINNE.SE och på arkitekten.se