Kvarteret Ciselören

Vinst i arkitekttävling 2016 + vinnare av Rödfärgspriset 2020!

När Kvarteret Ciselören brann ner 2015 försvann en viktig pusselbit i den gamla rutnätsstaden i centrala Eksjö. Hösten 2016 utlystes därför en arkitekttävling för att ersätta Forsellska gården som totalförstördes i branden. En tävling som Okidoki vann med bidraget Ett hjärta är alltid rött.

Området i Eksjös gamla stad omfattar en ytterst välbevarad trähusbebyggelse inom den senmedeltida stadsplanen som är av riksintresse för kulturmiljövården. Vårt nybyggda kvarter förhåller sig till den tidigare konturen för att bibehålla läsbarheten av historiska spår och kunna lämna den ursprungliga markbeläggningen på gården intakt. De nya byggnaderna inordnar sig i den historiska kontexten – arkitekturen blir ett nutida lager som läggs till det dåtida. Det bärande konceptet är att arbeta lekfullt med traditionella motiv och göra om dem till nya samtida arkitekturdetaljer.

Fasaderna har detaljer som bygger på omarbetade motiv från Eksjös historiska arkitektur. Mönstret på innergårdens balkongfronter är exempelvis ett negativ av de tidigare svarvade stolparnas profil.
”Okidoki har på ett mycket ambitiöst sätt analyserat tomtens förutsättningar, vilket innebär mycket väl anpassade fasader med god träkänsla och en mycket skickligt utformad gårdsmiljö.” Ut tävlingsjuryns utlåtande

En ny pusselbit som tar hänsyn till historiska spår och bejakar läsbarheten av årsringar och nya tillägg är principen bakom Okidokis återuppbyggnad av Kvarteret Ciselören.

En ny pusselbit som tar hänsyn till historiska spår och bejakar läsbarheten av årsringar och nya tillägg är principen bakom Okidokis återuppbyggnad av Kvarteret Ciselören.

En ny pusselbit som tar hänsyn till historiska spår och bejakar läsbarheten av årsringar och nya tillägg är principen bakom Okidokis återuppbyggnad av Kvarteret Ciselören.

En ny pusselbit som tar hänsyn till historiska spår och bejakar läsbarheten av årsringar och nya tillägg är principen bakom Okidokis återuppbyggnad av Kvarteret Ciselören.