Kvarteret Ciselören

När Kvarteret Ciselören brann ner 2015 försvann en viktig pusselbit i den gamla rutnätsstaden i centrala Eksjö. Hösten 2016 utlystes därför en arkitekttävling för att ersätta Forsellska gården som totalförstördes. En tävling som Okidoki vann med tävlingbidraget Ett hjärta är alltid rött.

Vårt nybyggda kvarter förhåller sig till den tidigare konturen för att bibehålla läsbarheten av historiska spår och kunna lämna den ursprungliga markbeläggningen intakt. De nya byggnaderna inordnar sig i den historiska kontexten – arkitekturen blir ett nutida lager som läggs till det dåtida. Både stomme och fasad utförs i trä, precis som de omgivande husen i Eksjös gamla stad. Det bärande konceptet är att arbeta lekfullt med traditionella motiv och göra om dem till nya samtida arkitekturdetaljer. En sammanhållen färgsättning och fönstersättning bidrar till en gemensam helhet mot de omgivande gatorna. Utformningen med loftgångar mot innergården följer historien på platsen. Mönstret i balkongfronten kommer av det tidigare balusterräcket. Mönstret är figursågat i rödfärgade brädor och är ett negativ av de tidigare svarvade stolparnas profil.

Fasaderna har arkitekturdetaljer som bygger på omarbetade motiv från Eksjös historiska arkitektur, såsom bottenvåningens diagonalställda träpanel och den dekorerade lövsågade fasaden.
”Okidoki har på ett mycket ambitiöst och skickligt sätt analyserat tomtens förutsättningar, vilket innebär mycket väl anpassade fasader med god träkänsla och en mycket skickligt utformad gårdsmiljö. ” Tävlingsjuryns utlåtande

Området omfattar en ytterst välbevarad trähusbebyggelse inom den senmedeltida stadsplanen, och är Riksintresse för kulturmiljövården. En förutsättning för återuppbyggnaden, förutom bevarandet av markbeläggningen, har varit att kastanjträdet på innergården som mirakulöst nog överlevde branden skulle bevaras. Historien lever på så vis vidare på Forsellska gården.

Mönstret på innergårdens balkongfronter är ett negativ av de tidigare svarvade stolparnas profil.