Fru Dagmar

Bostadsområdet Fru Dagmar är vårt senaste bostadsprojekt i Uppsala. Projektet består av elva centralt belägna stadsradhus som är gestaltade med funktionella rum både inne och ute med moderna materialval av hög kvalitet.

– Vi har velat göra vackra radhus som är lätta att tycka om och där det finns en balans mellan det egna utrymmet och det gemensamma. Gården måste vara så bra att man väljer att vara där. En urban känsla och småskalighet som bjuder in till lek och umgänge, men med tydliga gränser mellan de enskilda och delade platserna, säger Pernilla Liva, Okidoki.

Det natursköna området som omger Rosendal har varit en stor inspiration för projektet. Bostadsområdet ligger beläget mellan två stora naturreservat. Fasaderna har målats i gröna kulörer och ger intrycket av att gård och byggnader utgör en större helhet.