Gröna Vallen

Förtätning med en urban hybridbyggnad i riksintresseområdet Kungsladugård i Göteborg. Projektet har drivits fram av Okidoki från idé till direkt markanvisning, planbesked och kommande planstart 2020.

Förtätning med en urban hybridbyggnad i riksintresseområdet Kungsladugård i Göteborg. Projektet har drivits fram av Okidoki från idé till direkt markanvisning, planbesked och kommande planstart 2020.