Gröna Vallen

Den nuvarande parkeringen vid Gröna vallen var ursprungligen tänkt som en byggnad för offentliga ändamål, vilken skulle bilda ett fondmotiv åt platsen. Som stadsplanen ser ut idag finns en oanvänd byggrätt för byggnad av offentliga ändamål på parkeringsplatsen.

Den nuvarande parkeringen vid Gröna vallen var ursprungligen tänkt som en byggnad för offentliga ändamål, vilken skulle bilda ett fondmotiv åt platsen. Som stadsplanen ser ut idag finns en oanvänd byggrätt för byggnad av offentliga ändamål på parkeringsplatsen.

Den nuvarande parkeringen vid Gröna vallen var ursprungligen tänkt som en byggnad för offentliga ändamål, vilken skulle bilda ett fondmotiv åt platsen. Som stadsplanen ser ut idag finns en oanvänd byggrätt för byggnad av offentliga ändamål på parkeringsplatsen.

Den nuvarande parkeringen vid Gröna vallen var ursprungligen tänkt som en byggnad för offentliga ändamål, vilken skulle bilda ett fondmotiv åt platsen. Som stadsplanen ser ut idag finns en oanvänd byggrätt för byggnad av offentliga ändamål på parkeringsplatsen.

Gröna vallen är idag ett populärt rekreationsmål i Kungsladugård under dagtid, med möjligheter till fotbollsspel, lekplats och föreningsverksamhet. Många uppfattar däremot den öppna platsen som mörk och otrygg under kvällstid.

Platsen är en del av Albert Lilienbergs stadsplan från 1916: en tydlig kvartersstruktur med konstnärligt anslagna platser och oregelbundna storgårdskvarter. Gaturummets gestaltning är överordnad de enskilda byggnaderna och fondmotiv tillhör de bärande dragen i stadsplanens struktur. Den nuvarande parkeringen vid Gröna vallen var ursprungligen tänkt som en byggnad för offentliga ändamål, vilken skulle bilda ett fondmotiv åt platsen. Som stadsplanen ser ut idag finns en oanvänd byggrätt för byggnad av offentliga ändamål på parkeringsplatsen.

Detaljplanearbetet för ny byggnad med idrottshall och bostäder är påbörjat hösten 2021.