Internationella Engelska Skolan

I det nya bostadsområdet Södra Änggården har vi utvecklat en ny skola för Internationella Engelska Skolan med totalt 900 elever – från förskoleklass upp till nian. Skolbyggnaden knyter samman staden med Änggårdsbergens naturområden. Man kan röra sig under, genom och ovanpå byggnaden, där taket fungerar som skolgård och gör att tomtytan kan utnyttjas maximalt.