Bostad

MAJSTÅNGS­GATAN

På en av Kungsladugårds obebyggda ytor uppfördes 2019 ett modernt landshövdingehus med en stor variation av lägenhetsstorlekar. Från 1 rok på 40 kvm till 4 rok på 95 kvm. Exteriören utgår från landshövdingehusens typiska material och färger med en sockelvåning i rött tegel och de övre våningarna i brunmålad träpanel. Genom grafiskt detaljerade balkongfronter, snickeridetaljer och entrépartier skapas en modern touch som placerar huset i sin samtid.

Alla lägenheterna har en multifunktionell nisch – ett flexibelt bonusrum som varje familj kan använda utefter sitt specifika behov och möjliggör för ett dynamiskt familjeliv där förutsättningarna kan variera vecka för vecka. Den kan exempelvis användas som sovalkov, arbetsplats eller klädkammare. Attraktiva markbostäder i bottenplan ger liv och rörelse och erbjuder en eftertraktad typ av boende i området.

Hela projektet är Svanenmärkt, dvs. alla materialval uppfyller krav enligt märkning. Bostadshuset har solceller på taket och de boende har tillgång till lådcykelpool och väl tilltagna cykelrum för att främja cykelanvändandet och minska bilberoendet. Här är det möjligt för hyregästerna att leva miljösmart i bostäder som erbjuder något utöver den vanliga "x rum och kök"-definitionen.