OCEANHAMNEN I HELSINGBORG

Nu är nästa detaljplan för Oceanhamnen i Helsingborg på väg att godkännas. Det betyder att vårt bostadskvarter med cirka 80 hyresrätter äntligen aktiveras, ett samarbete med Helsingborgshem och NCC.

Det nya kvarteret är inspirerat av byggnader och verksamheter i hamnmiljöer runt om i världen.

Oceanhamnen är en del av stadsförnyelseprojektet H+, där ett gammalt hamn- och industriområde på cirka en miljon kvadratmeter utvecklas till en blandad stad som länkas ihop med centrum. Okidoki har arbetat med bostadsprojektet sedan november 2019.

På platsen där bostäderna planeras låg tidigare ett av de största magasinen i Helsingborg. Kvarteret ligger i utkanten av nya Oceanhamnen och läget är romantiskt, det för tankarna ut över haven till fjärran länder.

– Vårt hus i Oceanhamnen är ett bra exempel på det vi kallar för Modern Grace, som definieras av en formrikedom som ger en starkare upplevelse – och det finns alltid plats för mer. Principiellt åstadkommer vi det i tre lager: geometri, struktur och ornament, berättar Johanna Bocian Östberg, studiochef Bostad på Okidoki.

FORMSTARK HAMNARKITEKTUR
– Kust- och hamnstäder har alltid inspirerats av varandra. Varor, kultur men också arkitektur har fraktats över haven och mellan kontinenter. Hamnarkitekturen är ofta speciell och formstark, även i rena lagerhallar och magasin, säger Johanna Bocian Östberg.

Det nya kvarteret är, trots sitt avvikande innehåll, inspirerat av byggnader och verksamheter i hamnmiljöer från hela klotet. Okidoki har särskilt tittat på Södra hamnen i Lysekil, Magazzini dell’ Arsenale da Voyage i Palermo, hamnmagasinen i Montreal och Amerikaskjulet i Göteborg.

Magasinet som Okidokis byggnad ersätter användes för godshantering, framför allt då frukt som apelsiner, clementiner, äpplen och päron.

– Inför jularna kom också dadlar, fikon, russin, mandel och nötter förpackade i lådor och säckar. Då doftade magasinen av jul, berättar Johanna Bocian Östberg.

Platsens och den tidigare byggnadens historia avspeglas i fasaden, bland annat med reliefer som på ett lekfullt sätt berättar om platsens betydelse med allt från kaffebönor och päron till truckar.

FRUKTRELIEFER OCH HÅLLBARA YTSKIKT
Relieferna på byggnaden lånar inspiration från Miamis Art Deco-ornamentik.

– Vi jobbar mer och mer med grafisk design ihop med vår grafiska formgivare i projekten för att få till en fin ornamentering i fasad, säger Fredrik Hansson, kreativ ledare på Okidoki.

– Vi har försökt avspegla platsens och den tidigare byggnadens historia i fasaden, bland annat med reliefer som på ett lekfullt sätt berättar om platsens betydelse med allt från kaffebönor och päron till truckar, lyftkranar och andra spår av det dagliga slitet i hamnen, säger Ola Jeppsson, som är AD på Okidoki.

Byggnadens utsatta läge i kustbandet kräver robusta och hållbara ytskikt. Ett exempel är att arbeta med ingjutning av tegel i betongelement, en teknik som lämpar sig väl på den här platsen då det både är kostnadseffektivt och dessutom stödjer den rytmiska fasadens uttryck, som bygger på principen med staplade element. Produktionsmetoden med ingjutet tegel i betong öppnar för frihet i tegelförbandens utformning då stenarna i sig inte bär några laster.

– Vi är mycket stolta. Hela projektet visar upp ett starkt bärande koncept med grafisk arkitektur, bra design- och konstuttryck och stor omsorg i detaljerna. Vi har dessutom förmånen att få jobba med återbrukat tegel från Skåne i vår tolkning, berättar Johanna Bocian Östberg.

Fasaden mot vattnet får en egen gestaltning. Här kommer referenserna till hamnmagasinen fram till fullo. Resterande fasader utförs enklare med mer generell fönstersättning och balkongplacering. I markplan finns både lokaler och bostäder och kvarteret har en bra och varierad bostadsmix, från ettor till fyror.

Fasaden mot vattnet får en egen gestaltning. Här kommer referenserna till hamnmagasinen fram till fullo.

HYRESRÄTTER VIKTIGT FÖR SOCIAL HÅLLBARHET
Kvarteret tillför med sina hyresrätter ett viktigt inslag i Oceanhamnen.

– Att blanda upplåtelseformer är centralt för att nå en social hållbarhet på lång sikt, säger Johanna Bocian Östberg.

Byggrätten förbereds för att rymma en trästomme, vilket ger mindre CO2-utsläpp vid produktion. Minskat underhåll är en annan viktig faktor för lägre miljöpåverkan. Därför är byggnadens yttre mycket robust. Det är tåliga och – bokstavligt talat hållbara – material, som kommer att stå emot klimatets påverkan under lång tid.

Taken är förberedda solceller, terrasser och gårdsytor på den inneslutna gården utformas med en stor andel grönska och sedum på takytor. Allt för att byggnaden ska bidra till ekosystemtjänster lokalt och ge de boende en trivsam boendemiljö.

Läs mer om utvecklingen av oceanhamnen i HElsingborgs dagblad.