Bostad

O N E S I X

Okidokis första egen regi-projekt och vinnare av Årets Bostadsprojekt på Guldhemmet.

I Brunnshög i Lund har vi uppfört 6 individuellt formgivna stadsradhus i vårt första bostadsprojekt i egen regi. Varje hus består av ett radhus i två plan + en lägenhet på våning tre med egen takterrass. Konceptet ONESIX bygger på idén om att få leva ut drömmen om det arkitektritade urbana boendet i bostadsrättsform. Därför har varje radhus och lägenhet en egen arkitekt som gestaltat fasaderna. Även vissa bärande inredningsdetaljer är unika för respektive hus. För uppdraget har vi samlat 6 olika arkitekter med uppgiften att sätta sin prägel på ett hus vardera: numrerade ONE–SIX. Projektet tilldelades utmärkelsen Guldhemmet i kategorin Årets bostadsprojekt 2023.

Konceptet ONESIX och all grafisk design, webb och marknadsföring av projektet har arbetats fram och producerats av OKIDOKI.

Konceptet ONESIX och all grafisk design, webb och marknadsföring av projektet har arbetats fram och producerats av OKIDOKI.

Konceptet ONESIX och all grafisk design, webb och marknadsföring av projektet har arbetats fram och producerats av OKIDOKI.

Konceptet ONESIX och all grafisk design, webb och marknadsföring av projektet har arbetats fram och producerats av OKIDOKI.

Konceptet ONESIX och all grafisk design, webb och marknadsföring av projektet har arbetats fram och producerats av OKIDOKI.

Konceptet ONESIX och all grafisk design, webb och marknadsföring av projektet har arbetats fram och producerats av OKIDOKI.

”Arkitekturen i ONESIX kan beskrivas som ett vackert och kontrollerat, kreativt kaos där ingen fasad är den andra lik.” Rickard Stark, Kreativ ledare
6 olika arkitekter har fått uppgiften att sätta sin prägel på ett hus vardera: numrerade ONE–SIX. Sammanlagt 12 unika bostäder i bostadsrättsform.

ONESIX är miljöcertifierat enligt Svanen. Det innebär att både byggprocess och material uppfyller mycket omfattande och stränga kvalitets- och miljökrav. Resultatet blir en giftfri boendemiljö och minimal miljöpåverkan under husets hela livscykel. Certifieringen ställer också krav på byggkvalitet, hantering av reklamationer, spårbart virke, dagsljus och buller. Med Svanenmärkningen följer konkreta och kvantifierbara krav som säkerställer att hela huset uppförs hållbart.

Varje hus har en unik köksdesign med gråbetsade träluckor med grafiska spårfrästa mönster som tar sin utgångspunkt i respektive fasadkoncept.

Varje hus har en unik köksdesign med gråbetsade träluckor med grafiska spårfrästa mönster som tar sin utgångspunkt i respektive fasadkoncept.

En stor öppen social yta i bottenvåningen vänder sig mot den egna trädgården. Designen är modern och långsiktigt hållbar med slipat betonggolv med golvvärme och smidesglaspartier.

Sovrum med rumsavdelare i glas, smide och plywood.