SAMHÄLLSFASTIGHETER

SÖDRA
ÄNGGÅRDS­SKOLAN

Okidoki har varit med från första skiss till färdig byggnad för F9-skolan som nu är först ut att färdigställas i den nya stadsdelen Södra Änggården. Området som Platzer Fastigheter har utvecklat i centrala Göteborg kommer utöver skolan med 900 elever att omfatta ca 2000 bostäder, arbetsplatser samt service. Okidoki har även varit med och tagit fram detaljplanen och kvalitetsprogrammet, även det på uppdrag av Platzer Fastigheter:

– Extra kul att få rita byggnader i de detaljplaner vi tagit fram och denna skola kommer bli något utöver det vanliga. En byggnad i tegel och trä som smälter samman med landskapet och där konsten är en del av upplevelsen, säger Fredrik Hansson som är ansvarig för gestaltningen.

Utöver skolbyggnaden uppförs även en fullstor idrottshall för skolans elever. Alla byggnadsdelar har inordnats in i den utmanande topografin och just nivåskillnaderna och närheten till Änggårdsbergens naturreservat har bidragit till arkitekturen. Skolan har stadsmässiga, artikulerade tegelfasader utåt mot gatan och ornamenterade träfasader på ”skogstema” mot insidan. Fredrik Hansson fortsätter:

– Byggnadens geometri är utformad för att ta upp nivåskillnaderna och ge möjlighet att röra sig under, runt, bakom och ovanpå skolan där bl.a. delar av skolgården är placerad. Vi vill att skolan ”mitt i byn” blir en vacker miljö för hela stadsdelen att vara stolt för.

Södra Änggårdens skola ska vara i drift från 2024.

Entréplan

Normalplan

Takplan