Vi har hjälpt Hemsö och Uddevalla kommun med en ny vacker förskola. Det är åtta avdelningar för ungefär 160 barn fördelade på två plan. Två team arbetar parallellt på varje våning och teamen har tillgång till en egen ateljé. Ljungs-Hälle förskola ligger på en naturtomt med fina naturvärden som bevaras på gården. Hållbarhet, långsiktighet och flexibilitet har varit vägledande vid utformningen av den nya byggnaden som är certifierad enligt miljömärkningen Svanen. På taket finns solceller för att hållbart försörja fastigheten med el. Avdelningarna är flexibelt utformade för att kunna utnyttja lokalerna både för små och stora barn, beroende på hur barnkullarnas storlek förändras över tid. Byggnationen startade i januari 2022 och färdigställdes och inflyttades sommaren 2023.

”Utemiljön är inspirerad av den kringliggande naturen och är avdelad i olika delar, där en del – Vildingarnas land – är anpassad för de lite äldre barnen. ”
Ljungs-Hälle förskola ligger på en naturtomt med fina naturvärden som bevarats. Det finns fem olika gårdar som hör till förskolan, varav två ligger en bit ifrån och har vindskydd och mer motoriskt utmanande miljöer.